Obchody kolędnicze

szopka

Na kształtowanie się obchodów kolędniczych bardzo duży wpływ miały kościelne przedstawienia religijne. W przeszłości wizyty i występy kolędników były wielką atrakcją mieszkańców wsi. Datki które dzieci zbierały podczas kolędy miały bardzo duże znaczenie gdyż były wsparciem dla najbiedniejszych rodzin, ale też biedacy mogli skosztować lepszego jedzenia, na które nie byłoby ich stać.

Obchody kolędnicze spełniały funkcje społeczne gdyż bogatsi czuli się moralnie wspierać tych bardzo biednych zwłaszcza w okresie świątecznym, gdyż za darmo nie dostawali ich tylko za życzenia pomyślności o odśpiewanie kolęd i za odegrane jasełka. Jasełka czyli o narodzeniu dzieciątka Jezus dzieci najczęściej przedstawiały w domach. W zależności jak ich przyjmowano kolędnicy wychwalali hojność i zamożność gospodarzy. Ale tez śpiewali odwrotnie gdzie było łakomstwo śpiewali o nieporządku w domostwie i niedbalstwo  dziewcząt. Obchody kolędnicze mówiły o pewnych zwyczajach, które powinny być podczas świąt Bożego Narodzenia.